Escut i bandera

ESCUT

L’escut de l’Ajuntament de Toses és caironat. D’or, amb una palmera arrencada de sinople (verd) acompanyada de 2 escudets triangulars curvilinis de gules (vermell) carregats d’una creu plena d’argent, un a cada costat. Per timbre té una corona de baró.

L’escut conté al centre la palmera, atribut del patró local Sant Cristòfol. Els escudets a banda i banda són els de la casa d’Urtx, barons de Toses. La corona de baró fa referència a l’estatus feudal de la vall de Toses, anomenada també Baronia de Toses.


BANDERA

La bandera de Toses és apaisada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb una creu plena blanca el gruix dels braços de la qual és d’1/6 de l’alçaria del drap, ressaltant sobre el centre una palmera verda d’altura 4/6 de la del drap.

La bandera és feta amb la creu blanca sobre fons vermell, símbol dels Urtx, mentre que la palmera, com ja s’ha dit és el símbol de Sant Cristòfol.