Escut i bandera

ESCUT

ESCUT:

L’escut de l’Ajuntament de Toses és caironat. D’or, amb una palmera arrencada de sinople (verd) acompanyada de 2 escudets triangulars curvilinis de gules (vermell) carregats d’una creu plena d’argent, un a cada costat. Per timbre té una corona de baró.

L’escut conté al centre la palmera, atribut del patró local Sant Cristòfol. Els escudets a banda i banda són els de la casa d’Urtx, barons de Toses. La corona de baró fa referència a l’estatus feudal de la vall de Toses, anomenada també Baronia de Toses.

 

BANDERA

BANDERA:

La bandera de Toses és apaisada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, vermella, amb una creu plena blanca el gruix dels braços de la qual és de 1/6 de l’alçaria del drap, ressaltant sobre el centre una palmera verda d’altura 4/6 de la del drap.

La bandera és feta amb la creu blanca sobre fons vermell, símbol dels Urtx, mentre que la palmera, com ja s’ha dit és el símbol de Sant Cristòfol