Política de privacitat

A l’Ajuntament de Toses estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals..

És per això que, la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que, l’Ajuntament de Toses, efectua en aquest lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils).


1. Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

L’Ajuntament de Toses és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament, estant assessorat i supervisat per a l’adequada protecció pel nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@toses.cat


2. Per què tractem les seves dades personals de contacte?

Les dades que se’ns faciliten, així com qualssevol altres generades durant el desenvolupament de la relació amb la persona ciutadana/interessada, les podem tractar per a diferents finalitats en funció dels serveis municipals que siguin objecte de prestació i, en tot cas, per a mantenir el contacte i la comunicació amb aquesta i gestionar la prestació dels serveis demandats /o prestats per aquest Ajuntament.

Si escau, finalitats més explícites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de recollida de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.


3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seves dades personals? És a dir, quina condició fonamenta o habilita el que puguem tractar les seves dades personals? 

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les seves dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades, en uns altres el compliment d’una obligació legal per part nostra, en uns altres el compliment per l’Ajuntament d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de Poders Públics, en uns altres la protecció d’interessos vitals i en uns altres l’execució d’un contracte.

L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per a atendre la seva petició i/o prestar els nostres serveis; si no els facilita, no podrem dur-la a terme o prestar-los.

Quan el tractament es basi en el seu consentiment, el mateix s’entendrà atorgat de manera inequívoca, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar per part seva, que manifesta aquest consentiment.