Subvencions

 • 2020

  17-06-2020: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 50.323,07€ per la subvenció del Fons Econòmic i Cultural 2020 pels conceptes següents:

  • 24.200,00€ per l’obra d’inversió de rehabilitar l’espai públic de Fornells de la Muntanya
  • 15.516,25 per despesa corrent d’enllumenat públic i manteniment de la xarxa d’aigua potable
  • 3.000,00€ per actuacions en camins
  • 7.008,75€ per cooperació cultural
  • 598,07€ per noves tecnologies

  03-07-2020: La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 38.402,92€ del Fons de Cooperació Local de Catalunya per l’any 2020.

  07-07-2020: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 5.910,00€ per fer recuperació de pastures l’any 2020

  16-07-2020: L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona DIPSALUT ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 1.794,10€ per ajudar a contribuir al manteniment ordinari del consultori local durant l’any 2020.

  21-07-2020: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 5.232,16€ per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat interior de varis edificis municipals en la subvenció del programa “Del Pla a l’acció” 2020/2021.

  04-08-2020: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 8.866,36€ en la subvenció de nevades de l’any 2020 per feines de treure neu, gasoil màquines i vehicles, potassa i reparació vehicles i maquinària

  06-08-2020: L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 943,82€ per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 2020.

  13-08-2020: La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 400,00€ pel funcionament del jutjat de pau del municipi.

  07-09-2020: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 982,67€ per finançar actuacions adreçades a la reactivació del teixit comercial i econòmic dels municipis derivada de l’impacte de la COVID19.

 • 2021

  15-03-2021: La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Toses per l’ANNEX 3 dels ajuts a la gestió forestal sostenible de l’any 2020, que estan cofinançats amb fons FEADER, ll’import de 10.761,90€ per construir uns vials a la forest Bosc Bedat CUP 39  i a la forest Bosc Vedat i Bac de l’Infla CUP 40 i arranjar varis vials existents a la forest Bosc Vedat i Bac de l’Infla CUP 40.

  18-03-2021: La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Toses per l’ANNEX 4 dels ajuts a la gestió forestal sostenible de l’any 2020, que estan cofinançats amb fons FEADER, l’import de 10.413,00€ per fer aclarides de millora i estassada de sotabosc a la forest Bosc Vedat i Bac de l’Infla CUP 40 i una aclarida de millora a la forest Bosc Bedat CUP 39.

  04-05-2021: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 50.350,39€ per la subvenció del Fons Econòmic i Cultural 2021 pels conceptes següents:

  • 20.832,53€ per l’obra d’inversió al carrer Prat de Mitges
  • 18.883,72€ per despesa corrent d’enllumenat públic i manteniment xarxa aigua potable
  • 3.000,00€ per actuacions en camins
  • 7.008,75€ per cooperació cultural
  • 625,39€ per noves tecnologies

  08-06-2021: L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 878,48€ per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 2021

  08-06-2021: L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona DIPSALUT ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 535,81€ per adquirir mobiliari pel consultori local

  29-06-2021: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 4.800,00€ per recuperar espais oberts i fer estassada manual a la zona del Bosc Vedat i Bac de l’Infla en la línia de subvencions per actuacions en materia forestal i de prevenció d’incendis forestals per l’any 2021.

  09-07-2021: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per al funcionament del Jutjat de Pau del municipi de Toses, per un import de 400,00 €.

  19-07-2021: L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona DIPSALUT ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 3.742,64€ per ajudar a contribuir al manteniment ordinari del consultori local durant els anys 2021 i 2022

  21-07-2021: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 7.188,95€ en la subvenció de nevades de l’any 2021 per feines de treure neu, gasoil màquines i vehicles, potassa i reparació vehicles i maquinària.

  08-09-2021: La Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere, ha aprovat una transferència a favor de l’Ajuntament de Toses per import de 1.030,24€ per fomentar i realitzar activitats contra la violència de gènere en compliment del Pacto de Estado contra la Violencia de Gènere per l’exercici 2021.

  22-09-2021: La Generalitat de Catalunya en la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació de Catalunya 2022, ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 38.556,64 €

  11-11-2021: El Gabinet de Presidència de la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses una subvenció de 25.000,00€ per millorar la distribució d’aigua al tram nucli de Nevà i l’arrenjament del camí Alberg Marista amb un cost d’execució de 30.000,00€.

 • 2022

  01-01-2022: L’Ajuntament de Toses aquest any 2022 executarà l’obra de Rehabilitar els carrers del barri antic dels nuclis de Dòrria i Fornells de la Muntanya amb un cost de 127.711,87 €, dels quals 121.326,27 € estan subvencionats per la Generalitat de Catalunya en la línia d’ajuts del PUOSC 2020/2024.

  02-03-2022: La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Toses per l’ANNEX 2 dels ajuts a la gestió forestal sostenible de l’any 2021, que estan cofinançats amb fons FEADER, ll’import de 14.904,40 € per redactar la 4a revisió del projecte d’ordenació de les forests del muniicpi de Toses.

  21-03-2022: La Generalitat de Catalunya en la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació de Catalunya 2022, ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 43.846,49 €

  19-04-2022: La Diputació de Girona ha aprovat un Fons econòmic de caràcter extraordinari adjudicant a l’Ajuntament de Toses l’import de 20.572,92 € per canviar l’enllumenat de la zona de Balló i el Collet de Nuri del nucli de Nevà amb un cost de 20.648,65 €.

  27-04-2022: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per al funcionament del Jutjat de Pau del municipi de Toses, per un import de 400,00 €.

  03-05-2022: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 60.350,39€ per la subvenció del Fons Econòmic i Cultural 2022 pels conceptes següents:

  • 20.716,25 € per finançar l’obra d’ampliar el carrer Puigllençada de Toses
  • 19.000,00 € per finançar la despesa corrent del manteniment de la xarxa d’aigua potable i l’accés a nuclis
  • 3.000,00 € per finançar actuacions de sega de marges en camins municipals
  • 10.000,00 € per finançar part de la despesa de secretaria/intervenció
  • 7.008,75 € per finançar despesa d’activitats culturals
  • 625,39 € per finançar despesa d’inversió en noves tecnologies

  03-05-2022: La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Toses per l’ANNEX 4 dels ajuts a la gestió forestal sostenible de l’any 2021, que estan cofinançats amb fons FEADER, l’import de 12.187,50 € per fer aclarides de millora a la forest Emprius de Dòrria CUP 43.

  06-05-2022: La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Toses per l’ANNEX 3 dels ajuts a la gestió forestal sostenible de l’any 2021, que estan cofinançats amb fons FEADER, l’import de 3.640,00 € per construcció de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible a la forest Emprius de Dòrria CUP 43.

  17-05-2022: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 5.430,00 € en la línia 1 de subvencions en suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2022, per tallada d’arbrat en 4 ha i estassada manual amb trituració de restes en 2,6ha.

  28-06-2022: El Gabinet de Presidència de la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 30.000,00 € per la compra d’un tractor que té un cost de 87.120,00 €.

  05-07-2022: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses en el marc de la subvenció per a actuacions municipals per nevades anualitat 2022 els imports següents:
  • 14.564,07 € per despeses corrents relacionades amb les nevades
  • 30.829,59 € per poder adquirir una pala de treure neu i una escampadora de sal
  21-07-2022: L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 1.415,46€ per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10) per als anys 2022/2023. a raó de 707,73€ per any.
  02-08-2022: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses en el marc de la subvenció del Pla a l’Acció 2022/2023 els imports següents:
  • 396,00€ de la LINIA 1 pel servei de comptabilitat energètica durant els anys 2022 i 2023 a raó de 198,00€ per any.
  • 13.164,21€ de la LINIA 3 per canviar la fusteria exterior de dues façanes de l’edifici de l’ajuntament a raó de 6.582,11€ l’any 2022 i 6.582,10€ l’any 2023.

  02-08-2022: El Ministeri de la Igualtat de l’Estat ha atorgat a l’Ajuntament de Toses per l’any 2022 l’import de 1.554,37€ per realitzar activitats contra la violència de gènere.

  06-09-2022: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 4.178,05€ en la subvenció per a projectes de gestió de documents i arxius per l’any 2022, amb un cost total de 14.991,90€.

  27-10-2022: El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Auntament de Toses l’import de 9.299,07€ com a compensació econòmica per retribuir els càrrecs electes locals per l’any 2022.