Subvencions

Relació de les subvencions rebudes.

 • 2023

  01-01-2023: L’Ajuntament de Toses aquest any 2023 executarà l’obra de Rehabilitar els carrers del barri antic dels nuclis de Nevà i Toses amb un cost de 122.609,30 €, dels quals 116.478,83 € estan subvencionats per la Generalitat de Catalunya en la línia d’ajuts del PUOSC 2020/2024.

  21-03-2023: La Diputació de Girona en la LÍNIA 1 de la subvenció per a actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals 2023, ha atorgat a l’Ajuntament de Toses els imports següents:

  • 2.986,96 € per substituir 425 metres de filat ramader amb un cost de 3.982,61 €
  • 1.518,75 € per recuperar espais oberts: 1,6 ha tallada arbrati i 0,65ha estassada, amb un cost de 2.025,00 €

  11-04-2023: La Generalitat de Catalunya ha aprovat concedir a l’Ajuntament de Toses l’import de 35.860,42 € en la línia d’ajuts per a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya, per arranjar el camí dels Plans de Nevà.


  03-05-2023: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 60.350,39 € per la subvenció del Fons Econòmic i Cultural 2023 pels conceptes següents:

  • 18.000,00 € per renovar l’enllumenat públic de Nevà
  • 21.716,25 € per finançar la despesa corrent de l’enllumenat públic, el manteniment de cementiris i d’accés a nuclis
  • 3.000,00 € per finançar actuacions de sega de marges en camins municipals
  • 10.000,00 € per finançar part de la despesa de secretaria/intervenció
  • 7.008,75 € per finançar despesa d’activitats culturals
  • 625,39 € per finançar despesa d’inversió en noves tecnologies

  26-04-2023: La Generalitat de Catalunya ha aprovat concedir en els ajuntaments de menys de 299 habitants on hi ha jutjat de pau, l’import de 408,00 € per al funcionament d’aquest òrgan judicials durant l’any 2023.

  09-05-2023: La Diputació de Girona ha aprovat un Fons econòmic de caràcter extraordinari per l’any 2023 adjudicant a l’Ajuntament de Toses l’import de 20.572,92 € per canviar l’enllumenat del nucli antic de Nevà amb un cost de 38.572,92 €.

  29-05-2023: La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Toses per l’ANNEX 3 dels ajuts a la gestió forestal sostenible de l’any 2022, que estan cofinançats amb fons FEADER, l’import de 4.745,60 € per fer obertura de vials a la forest Solell del Coll i Baga de Toses CUP 44.

  01-06-2023: La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Toses per l’ANNEX 4 dels ajuts a la gestió forestal sostenible de l’any 2022, que estan cofinançats amb fons FEADER, l’import de 2.875,00 € per fer aclarides de millora a la forest Solell del Coll i Baga de Toses CUP 44.


  13-06-2023: La Generalitat de Catalunya en la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya 2023, ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 46.981,70 €


  20-06-2023: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 14.279,36 € en la subvenció de nevades de l’any 2023 per feines de treure neu, gasoil màquines i vehicles, potassa i reparació vehicles i maquinària amb un cost total de 24.983,30 €.


  11-07-2023: L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona DIPSALUT ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import  total de 4.272,45 € per ajudar a contribuir al manteniment ordinari del consultori local durant els anys 2023/2024 de la forma següent:

  • 2023: 2.136,23 €
  • 2024:2.136,22 €

  19-09-2023: El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 9.996,48 € com a compensació econòmica per retribuir els càrrecs electes locals per l’any 2023.

  19-12-2023: El Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya ha atrogat a l’Ajuntament de Toses l’import de 15.000,00 € per millores a la pista poliesportiva de Toses per uns equips de calistènia, amb base a la subvenció a projectes a la millora d’infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2.000 habitants.

 • 2022

  01-01-2022: L’Ajuntament de Toses aquest any 2022 executarà l’obra de Rehabilitar els carrers del barri antic dels nuclis de Dòrria i Fornells de la Muntanya amb un cost de 127.711,87 €, dels quals 121.326,27 € estan subvencionats per la Generalitat de Catalunya en la línia d’ajuts del PUOSC 2020/2024.


  02-03-2022: La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Toses per l’ANNEX 2 dels ajuts a la gestió forestal sostenible de l’any 2021, que estan cofinançats amb fons FEADER, import de 14.904,40 € per redactar la 4a revisió del projecte d’ordenació de les forests del municipi de Toses.


  21-03-2022: La Generalitat de Catalunya en la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació de Catalunya 2022, ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 43.846,49 €.


  19-04-2022: La Diputació de Girona ha aprovat un Fons econòmic de caràcter extraordinari adjudicant a l’Ajuntament de Toses l’import de 20.572,92 € per canviar l’enllumenat de la zona de Balló i el Collet de Nuri del nucli de Nevà amb un cost de 20.648,65 €.


  27-04-2022: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per al funcionament del Jutjat de Pau del municipi de Toses, per un import de 400,00 €.


  03-05-2022: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 60.350,39 € per la subvenció del Fons Econòmic i Cultural 2022 pels conceptes següents:

  • 20.716,25 € per finançar l’obra d’ampliar el carrer Puigllençada de Toses
  • 19.000,00 € per finançar la despesa corrent del manteniment de la xarxa d’aigua potable i l’accés a nuclis
  • 3.000,00 € per finançar actuacions de sega de marges en camins municipals
  • 10.000,00 € per finançar part de la despesa de secretaria/intervenció
  • 7.008,75 € per finançar despesa d’activitats culturals
  • 625,39 € per finançar despesa d’inversió en noves tecnologies

  03-05-2022: La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Toses per l’ANNEX 4 dels ajuts a la gestió forestal sostenible de l’any 2021, que estan cofinançats amb fons FEADER, l’import de 12.187,50 € per fer aclarides de millora a la forest Emprius de Dòrria CUP 43.


  06-05-2022: La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Toses per l’ANNEX 3 dels ajuts a la gestió forestal sostenible de l’any 2021, que estan cofinançats amb fons FEADER, l’import de 3.640,00 € per construcció de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible a la forest Emprius de Dòrria CUP 43.


  17-05-2022: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 5.430,00 € en la línia 1 de subvencions en suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2022, per tallada d’arbrat en 4 ha i estassada manual amb trituració de restes en 2,6ha.


  28-06-2022: El Gabinet de Presidència de la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 30.000,00 € per la compra d’un tractor que té un cost de 87.120,00 €.

  22-07-2022: La Secretaria de l’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere ha atorgat a l’Ajunament de Toses l’import de 1.554,37 € pel desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere per l’exercici 2022.


  05-07-2022: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses en el marc de la subvenció per a actuacions municipals per nevades anualitat 2022 els imports següents:
  • 14.564,07 € per despeses corrents relacionades amb les nevades
  • 30.829,59 € per poder adquirir una pala de treure neu i una escampadora de sal

  21-07-2022: L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 1.415,46 € per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10) per als anys 2022/2023 a raó de 707,73 € per any.

  02-08-2022: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses en el marc de la subvenció del Pla a l’Acció 2022/2023 els imports següents:
  • 396,00 € de la LÍNIA 1 pel servei de comptabilitat energètica durant els anys 2022 i 2023 a raó de 198,00 € per any.
  • 13.164,21 € de la LÍNIA 3 per canviar la fusteria exterior de dues façanes de l’edifici de l’ajuntament a raó de 6.582,11 € l’any 2022 i 6.582,10 € l’any 2023.

  02-08-2022: El Ministeri de la Igualtat de l’Estat ha atorgat a l’Ajuntament de Toses per l’any 2022 l’import de 1.554,37 € per realitzar activitats contra la violència de gènere.


  06-09-2022: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 4.178,05 € en la subvenció per a projectes de gestió de documents i arxius per l’any 2022, amb un cost total de 14.991,90 €.


  27-10-2022: El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 9.299,07 € com a compensació econòmica per retribuir els càrrecs electes locals per l’any 2022.

 • 2021

  15-03-2021: La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Toses per l’ANNEX 3 dels ajuts a la gestió forestal sostenible de l’any 2020, que estan cofinançats amb fons FEADER, ll’import de 10.761,90 € per construir uns vials a la forest Bosc Bedat CUP 39  i a la forest Bosc Vedat i Bac de l’Infla CUP 40 i arranjar varis vials existents a la forest Bosc Vedat i Bac de l’Infla CUP 40.


  18-03-2021: La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Toses per l’ANNEX 4 dels ajuts a la gestió forestal sostenible de l’any 2020, que estan cofinançats amb fons FEADER, l’import de 10.413,00 € per fer aclarides de millora i estassada de sotabosc a la forest Bosc Vedat i Bac de l’Infla CUP 40 i una aclarida de millora a la forest Bosc Bedat CUP 39.


  04-05-2021: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 50.350,39 € per la subvenció del Fons Econòmic i Cultural 2021 pels conceptes següents:

  • 20.832,53 € per l’obra d’inversió al carrer Prat de Mitges
  • 18.883,72 € per despesa corrent d’enllumenat públic i manteniment xarxa aigua potable
  • 3.000,00 € per actuacions en camins
  • 7.008,75 € per cooperació cultural
  • 625,39 € per noves tecnologies

  08-06-2021: L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 878,48 € per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 2021.


  08-06-2021: L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona DIPSALUT ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 535,81 € per adquirir mobiliari pel consultori local.


  29-06-2021: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 4.800,00 € per recuperar espais oberts i fer estassada manual a la zona del Bosc Vedat i Bac de l’Infla en la línia de subvencions per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals per l’any 2021.


  09-07-2021: La Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per al funcionament del Jutjat de Pau del municipi de Toses, per un import de 400,00 €.


  19-07-2021: L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona DIPSALUT ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 3.742,64 € per ajudar a contribuir al manteniment ordinari del consultori local durant els anys 2021 i 2022.


  21-07-2021: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 7.188,95 € en la subvenció de nevades de l’any 2021 per feines de treure neu, gasoil màquines i vehicles, potassa i reparació vehicles i maquinària.


  08-09-2021: La Secretaria de l’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere ha atorgat a l’Ajunament de Toses l’import de 1.030,24 € pel desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere per l’exercici 2021.


  22-09-2021: La Generalitat de Catalunya en la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació de Catalunya 2022, ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 38.556,64 €.


  11-11-2021: El Gabinet de Presidència de la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses una subvenció de 25.000,00 € per millorar la distribució d’aigua al tram nucli de Nevà i l’arranjament del camí Alberg Marista amb un cost d’execució de 30.000,00 €.

 • 2020

  17-06-2020: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 50.323,07 € per la subvenció del Fons Econòmic i Cultural 2020 pels conceptes següents:

  • 24.200,00 € per l’obra d’inversió de rehabilitar l’espai públic de Fornells de la Muntanya
  • 15.516,25 per despesa corrent d’enllumenat públic i manteniment de la xarxa d’aigua potable
  • 3.000,00 € per actuacions en camins
  • 7.008,75 € per cooperació cultural
  • 598,07 € per noves tecnologies

  03-07-2020: La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 38.402,92 € del Fons de Cooperació Local de Catalunya per l’any 2020.


  07-07-2020: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 5.910,00 € per fer recuperació de pastures l’any 2020.


  16-07-2020: L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona DIPSALUT ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 1.794,10 € per ajudar a contribuir al manteniment ordinari del consultori local durant l’any 2020.


  21-07-2020: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 5.232,16 € per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat interior de varis edificis municipals en la subvenció del programa “Del Pla a l’acció” 2020/2021.


  04-08-2020: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 8.866,36 € en la subvenció de nevades de l’any 2020 per feines de treure neu, gasoil màquines i vehicles, potassa i reparació vehicles i maquinària.


  06-08-2020: L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 943,82 € per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 2020.


  13-08-2020: La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 400,00 € pel funcionament del jutjat de pau del municipi.


  07-09-2020: La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 982,67 € per finançar actuacions adreçades a la reactivació del teixit comercial i econòmic dels municipis derivada de l’impacte de la COVID19.

 • 2024

  10-01-2024: El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Toses l’import de 7.750,00 € per redactar el projecte per fer una nova captació d’aigua per la xarxa municipal de Toses en base a la subvenció per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic 2023 i 2024.